header image
 
 

Voor leerkrachten

Angela Machiel in de klasBespreek Madiba in de klas

Als leerkracht merkte Angela Machiel-Guépin dat kinderen enorm geïnteresseerd zijn in levensverhalen van mensen die grote moeilijkheden doorstaan en overwinnen.

“Toen ik mijn leerlingen van groep 8 over Mandela vertelde, kort voordat ik een reis naar Zuid-Afrika zou maken om daar in een ‘townshipschool’ te werken, luisterden zij ademloos en volgde onverwacht een prachtig klassengesprek. Dat bracht me op het idee om zijn biografie te gaan schrijven voor kinderen van ongeveer twaalf jaar. Als belangrijkste bron gebruikte ik Mandela’s autobiografie De lange weg naar de vrijheid.”

Natuurlijk kunnen scholieren het boek dat Angela Madiba heeft genoemd, zelf lezen. Voorlezen kan ook; veel gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn voor waardevolle gesprekken tussen ouder en kind, of tussen leerkracht/docent en klas.

Wie het wil gebruiken als ‘project’ op school, kan gebruik maken van de lessuggesties. Zie ook de pagina flimpjes. Mandela past bij bijna alle vakken!

Les 1: Filosoferen met kinderen over geweld(loosheid)

Les 2: Creatief schrijven met kinderen over de doodstraf

Les 3: Drama; je tegenstander leren begrijpen

Les 4: Mens & Maatschappij; over deugden

Les 5: Godsdienst – Wereldoriëntatie; vergeving en verzoening

Les 6: Geschiedenis: Racisme, Discriminatie, Apartheid.

Les 7: Mentor-uur; rituelen en kennismaken met (elkaar en rituelen van) andere culturen

Les 8: Taal / Poezie; een gedicht van Ingrid Jonker (vertaling Gerrit Komrij)

Les 9: Muziek

Antwoord